Kategoria C - samochód ciężarowy

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego w celu uzyskania Profilu Kandydata Na Kierowcę.

Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych wykładów oraz 30 godzin jazdy , samochodem ciężarowym marki MAN TGL 12.240 . W przypadku gdy osoba zapisuje się jednocześnie na dwa kursy tj. kat C i CE (kurs równoległy) ilość godzin szkolenia praktycznego w kategorii C zmniejsza się o 10, co obniża cenę kursu. Jazda obejmuje szkolenie na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym z uwzględnieniem zadań wymaganych na egzaminie państwowym.

Kategoria C

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym z teorii i jazdy. Kursant pobiera profil kandydata na kierowcę z ośrodka i przedstawia w MORD w celu zapisania się na egzamin.

Zapraszamy do naszego ośrodka na szkolenie, zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktorską, co przekłada się na wysoką zdawalność na egzaminie państwowym.